+358440100353

ESITYKSET, KIRJEET JA LAUSUNNOT

Täältä sivulta löydät tilaisuuksien esitykset ja kirjeet, sekä asiantuntija lausunnot

- MÄRYNUMMI TUULIVOIMALA -

- SALON JÄÄHALLI TIEDOSTOT -

- MUUT AIHEET -


- TURUN TUNNIN JUNA OY TIEDOSTOJA & AIHEESEEN LIITTYVIÄ JULKAISUJA -

Turun kaupungin verkkosivujen uutisosioissa julkaistiin 17.12.2020 Janica Vilenin kirjoittama juttu otsikolla "Tunnin junalla valtava merkitys koko Turun seudulle".

Tässä "vastineessa" kommentoidaan jutun alleviivattuja väitteitä Väyläviraston tuoreita julkaisuja käyttäen. Turun tunnin junan taustavoimien maalailema kuva mahdollisesta tulevaisuudesta poikkeaa olennaisesti suunnitelmasta vastaavan Väyläviraston julkaisujen välittämästä kuvasta

Väyläviraston julkaisu 50/2020HELSINKI-TURKU NOPEA JUNAYHTEYS HANKEARVIOINTI

VÄYLÄ Rataverkon toimenpiteiden liikennejärjestelmä-ja ilmastovaikutukset

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN Nro 19/2018    Lataa linkki alla.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_FI.pdf

- TIEDOSTOT JOISTA PYYDETTY OIKAISUJA -

TURUN TUNNIN JUNA OY

Julkiset asiakirjat

TURUN TUNNIN JUNA HANKEYHTIÖN KUNNALLISVALITUS HALLINTO-OIKEUDELLE 12.1.2021

SALO KAUPUNKI VIDEOITA