+358440100353

ESITYKSET, KIRJEET JA LAUSUNNOT

Täältä sivulta löydät tilaisuuksien esitykset ja kirjeet, sekä asiantuntija lausunnot

Handata Salo 2019.pdf
LEHDISTÖTIEDOTE 19_2018 ETT.pdf
Tuulivoima_20Aug_2019v5_TLa.pdf
Esitys 200819_MNu.pdf
Päättäjäkirje 09.09.2019.pdf
Antti Talvitie Liikennehankkeiden tulevaisuus 2019 - .pdf
Väylälle kysymykset 24.10.2019 .pdf
Megaprojects and Risk.pdf
Flyvbjerg, Holm, Buhl -tutkimus.pdf
ESA_yleisotilaisuus_2019-10-24-Salo-1_compressed (1).pdf
Vastaus tietopyyntöön Kasvuinfra ry 12.2.2020.pdf

SALON JÄÄHALLI TIEDOSTOT


Salon jäähalli vesikattorakenteiden kuntotutkimusraportti huomiot.pdf
Salon jäähallin kuntokatselmointiraportti kommentoitu.pdf

TUULIVOIMA

Liite2_TurunHO_ratkaisuMäry_0511_2019_v3.pdf


TURUN TUNNIN JUNA OY TIEDOSTOJA & AIHEESEEN LIITTYVIÄ JULKAISUJA

Turun kaupungin verkkosivujen uutisosioissa julkaistiin 17.12.2020 Janica Vilenin kirjoittama juttu otsikolla "Tunnin junalla valtava merkitys koko Turun seudulle".

Tässä "vastineessa" kommentoidaan jutun alleviivattuja väitteitä Väyläviraston tuoreita julkaisuja käyttäen. Turun tunnin junan taustavoimien maalailema kuva mahdollisesta tulevaisuudesta poikkeaa olennaisesti suunnitelmasta vastaavan Väyläviraston julkaisujen välittämästä kuvasta

Väyläviraston julkaisu 50/2020HELSINKI-TURKU NOPEA JUNAYHTEYS HANKEARVIOINTI

VÄYLÄ Rataverkon toimenpiteiden liikennejärjestelmä-ja ilmastovaikutukset

vj_2020-39_rataverkon_toimenpiteiden_web.pdf

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN Nro 19/2018    Lataa linkki alla.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_FI.pdf

TIEDOSTOT JOISTA PYYDETTY OIKAISUJA

vj_2020-39_rataverkon_toimenpiteiden_web.pdf
Turun Tunnin junasta ja vääristä_ tiedoista 8-23-2020.pdf
Tunnin junan Usein kysyttya_ - Pasi Aholalle 11.2.2020.pdf

TURUN TUNNIN JUNA OY

Julkiset asiakirjat
20204367-7-1 Osakassopimus jako.pdf
20204367-7-2 Neuvottelu muistio.pdf
20204367-7-3-1 Osakassopimus Tunnin Juna.pdf
20204367-7-4 Perustamissopimus Tunnin Juna.pdf
20204367-7-5-1 Yhtiöjärjestys Tunnin Juna.pdf

TURUN TUNNIN JUNA HANKEYHTIÖN KUNNALLISVALITUS HALLINTO-OIKEUDELLE 12.1.2021

SALO KAUPUNKI VIDEOITA