+358440100353

LINKKEJÄ KIINNOSTAVIIN ARTIKKELEIHIN JA JULKAISUIHIN

Terveet tilat 2028 on hallituksen ohjelma julkisen rakennuskannan tervehdyttämiseksi sekä sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostamiseksi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

UUDELY/13887/2018YVA-KUULUTUS

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa Väyläviraston Helsinki-Turku nopeaa juna yhteyttä koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä).

Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA ja ratatekninen suunnittelu välillä Salo–Kupittaa ja Piikkiön oikaisu -hanke käsittää Helsinki–Turku välisen nopean junaratayhteyden ympäristövaikutusten arvioinnin, sekä Salo–Kupittaa rataosuuden kaksoisraiteen ja Piikkiön oikaisun YVA:a tukevan ratateknisen suunnitelman ja selvitykset.
Suunnitteilla oleva uusi kaksiraiteinen Espoo–Salo -oikorata mahdollistaa nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välille sekä lähiliikenteen kehittämisen Helsinki–Espoo–Lohja ja Turku–Salo välille.
Espoo–Salo -oikorata lyhentää nykyistä Helsinki–Turku rataa noin 26 km ja nopeuttaa matka-aikaa noin puolella tunnilla.
Salo–Turku -radan kaksoisraiteen suunnittelun tavoitteena on parantaa Salo–Turku yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen nopeutta, täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä.
YVA-ohjelmassa kuvataan hankkeen toteuttamisvaihtoehdot. YVA-ohjelma on nähtävillä 25.11.2019 -20.1.2020 seuraavissa paikoissa:

Espoon kaupunki, Kirjaamo, Kauppakeskus Entresse, 3. krs., Siltakatu 11, Espoon keskus
Helsingin kaupunki,Kaupungintalo,kirjaamo,Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki
Helsingin kaupunginkirjasto, Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, 00520 Helsinki
Inkoon kunta,kirjasto, Rantatie 2, 10210 Inkoo
Kaarinan kaupunki, Palvelupiste, Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina
Kirkkonummen kunta, Kunnantalo, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Liedon kunta, Kunnantalo, Asiointipiste, Kirkkotie 13, 21420 Lieto
Lohjan kaupunki, kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja
Paimion kaupunki, Palvelupiste, Vistantie 18, 21530 Paimio
Raaseporin kaupunki,Info, Raaseporintie 37, 10650Raasepori
Salon kaupunki, Infopiste, Tehdaskatu 2, 24100 Salo
Siuntion kunta,Kunnantalo, Puistopolku 1, 02580 Siuntio
Turun kaupunki, Konsernihallinnon kirjaamo, Puolalankatu 5, 20100 Turku
Vihdin kunta, kunnanvirasto, Asemantie 30, 03100 Nummela

www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA
Hankkeen
esittelytilaisuudet pidetään seuraavissa paikoissa:
3.12.2019 klo 18.00 -20.00 Kotimäen koulun juhlasalissa, Littoistentie 525, 20660 Littoinen, Kaarina
4.12.2019 klo 18.00 -20.00 Salon kaupungintalon valtuustonsali, Tehdaskatu 2, 24100 Salo
10.12.2019 klo 18.00 -20.00 Puu-Anttila, Suurlohjankatu 2, 08100 Lohja
11.12.2019 klo 18.00 -20.00 Omnian auditorio, Lehtimäentie 1 C, 02770 Espoo


2/2 Ohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 20.1.2020. (Viite: UUDELY/13887/2018.)
Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki. Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiohjelmasta antama lausunto ja arviointiohjelmasta esitetyt mielipiteet sekä annetut lausunnot julkaistaan internetissä YVA-lausunnon antamisen jälkeen osoitteessa
www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA

Helsingiss
ä 20. päivänä marraskuuta 2019UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-JA YMPÄRISTÖKESKUSVäyläviraston Helsinki-Turku nopea junayhteys

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot


Hankkeen kuvaus

Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanke sisältää uuden kaksiraiteisen oikoradan välille Espoo–Salo (pituus 95 kilometriä) ja kaksoisraiteen nykyisen rakentamisen välille Salo–Kupittaa (pituus 55 kilometriä). Lisäksi hankkeeseen sisältyvät Hajalan, Kriivarin, Toikkalan ja Piikkiön rataoikaisut välillä Salo-Kupittaa sekä Turun ratapihan parantamistoimet. Ympäristövaikutusten arviointi pohjautuu ratatekniseen suunnitteluun välillä Salo-Kupittaa, valmistumassa olevaan Espoo-Salo oikoradan yleissuunnitelmaan ja Turun ratapihojen ratasuunnitelmaan väliltä Kupittaa–Turku.

Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden tavoitteena on lyhentää Helsingin ja Turun välistä matka-aikaa ja laajentaa näin edellä mainittujen kaupunkien työssäkäynti- ja työmarkkina-alueita. Espoo–Salo-oikorata lyhentää nykyistä Helsinki–Turku rataa noin 26 kilometriä ja nopeuttaa matka-aikaa noin puolella tunnilla. Salo–Turun Kupittaa -kaksoisraiteen suunnittelun tavoitteena on parantaa yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen nopeutta, täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä. Suunnitellut oikaisut (vaihtoehto B) lyhentävät yhteysväliä neljällä kilometrillä.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankekokonaisuuden YVA toteutetaan yhtenäisenä arviointina välille Helsinki–Turku. Arvioitavina vaihtoehtoina ovat:

  • VE A: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku
  • VE B: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku ja raideoikaisut välillä Salo–Turku
  • Vertailuvaihtoehto 0+: Nykyinen rantarata parantamistoimenpiteillä.

Arviointiohjelma

  • Huom! Ruotsinkielinen käännös lausunnosta on ruotsinkielisellä sivulla.

Arviointiselostus